Since June 1, 2021 all 14 show caves of the Czech Republic have been re-open to the public again. More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Kateřinská (Catherine) Cave - Opening hours - Kateřinská (Catherine) Cave 2021

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed closed closed
February closed closed closed
March closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

April closed tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

May tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

June 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
July 8:20 - 16:20 8:20 - 16:20 8:20 - 16:20
August 8:20 - 16:20 8:20 - 16:20 8:20 - 16:20
September tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

October closed tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

November closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

December closed closed closed