Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněprusy Caves - Opening hours - Koněprusy Caves 2020

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed closed closed
February closed closed closed
March closed closed closed
April 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
May 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
June 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
July 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
August 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
September 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
October 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00
November tour at

9:00, 11:00, 14:00

tour at

9:00, 11:00, 14:00

closed
December closed closed closed
17.11.2020 | closed