Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Mladeč Caves - Opening hours - Mladeč Caves 2023

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January tour at

10:00 and 13:00

tour at

10:00 and 13:00

closed
February tour at

10:00 and 13:00

tour at

10:00 and 13:00

closed
March tour at

10:00 and 13:00

tour at

10:00 and 13:00

closed
April closed 9:00 - 15:30 9:00 - 15:30
May closed 9:00 - 16:30 9:00 - 16:30
June closed 9:00 - 16:30 9:00 - 16:30
July closed 9:00 - 16:30 9:00 - 16:30
August closed 9:00 - 16:30 9:00 - 16:30
September closed 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
October closed 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00
November tour at

10:00 and 13:00

tour at

10:00 and 13:00

closed
December closed closed closed