Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Sloup–Šošůvka Caves - Opening hours - Sloup–Šošůvka Caves 2020

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed in agreement

10:00, 12:00, 13:00 with a flashlight

in agreement

10:00, 12:00, 13:00 with a flashlight

February closed in agreement

10:00, 12:00, 13:00 tour with a flashlight

in agreement

10:00, 12:00, 13:00 with a flashlight

March closed tour at

10:00, 12:00, 13:00

tour at

10:00, 12:00, 13:00

April closed tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (long + short), 16 (only short tour)

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (long + short), 16 (only short tour)

May 8:20 - 16:00

at 16:00 only short tour

8:20 - 16:00

at 16:00 only short tour

8:20 - 16:00

at 16:00 only short tour

June 8:20 - 16:00

at 16:00 only short tour

8:20 - 16:00

at 16:00 only short tour

8:20 - 16:00

at 16:00 only short tour

July 8:20 - 16:30

at 16:30 only short tour

8:20 - 16:30

at 16:30 only short tour

8:20 - 16:30

at 16:30 only short tour

August 8:20 - 16:30

at 16:30 only short tour

8:20 - 16:30

at 16:30 only short tour

8:20 - 16:30

at 16:30 only short tour

September tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (lang + short), 16 (only short tour)

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (long + short), 16 (only short tour)

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (long + short),16 (only short tour)

October closed tour at

9, 10, 11, 12, 13 (long + short), 14 (only short tour)

tour at

9, 10, 11, 12, 13 (long + short), 14 (only short tour)

November closed tour at

10:00, 12:00, 13:00

tour at

10:00, 12:00, 13:00

December closed in agreement

10:00, 12:00, 13:00 with a flashlight

in agreement

10:00, 12:00, 13:00 with a flashlight

24.12.2020 - 26.12.2020 | closed