Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Sloup–šošůvka Caves - Opening hours - Sloup–šošůvka Caves 2023

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed tour at

10:00 and 13:00 - tour with flashlight

tour at

10:00 and 13:00 - tour with flashlight

February closed tour at

10:00 and 13:00 - tour with flashlight

tour at

10:00 and 13:00 - tour with flashlight

March closed tour at

10:00, 12:00, 13:00

10:00 - 13:00

10:00, 12:00, 13:00

April closed 9:00 - 15:00

tours at 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

9:00 - 15:00

tours at 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

May tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (lang + short), 16 (only short tour)

8:20 - 16:00

tours at 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (lang + short), 16 (only short tour)

8:20 - 16:00

tours at 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (lang + short), 16 (only short tour)

June 8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

July 8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

August 8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

8:20 - 16:00

Long tour only until 15:00

September tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

October closed tour at

9, 10, 11, 12, 13 (long + short), 14 (only short tour)

tour at

9, 10, 11, 12, 13 (long + short), 14 (only short tour)

November closed tour at

10:00, 12:00, 13:00

tour at

10:00, 12:00, 13:00

December closed tour at

10:00, 13:00 with a flashlight

tour at

10:00, 13:00 with a flashlight

01.01.2023 | closed