Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Punkva Caves - Opening hours - Punkva Caves 2023

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed 8:40 - 14:00 8:40 - 14:00
February closed 8:40 - 14:00 8:40 - 14:00
March closed 8:40 - 14:00 8:40 - 14:00
April 10:00 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
May 10:00 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
June 10:00 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
July 10:00 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
August 10:00 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
September 10:00 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
October closed 8:40 - 14:00 8:20 - 16:00
November closed 8:40 - 14:00 8:40 - 14:00
December closed 8:40 - 14:00 8:40 - 14:00
01.01.2023 | closed