Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Die Höhle ist offen 27.03.2020

Bozkov Dolomithöhlen 9:00 - 15:00
Informationen
Koněprusy Höhlen geschlossen
COVID-19
Informationen
Chýnov Höhle geschlossen
Informationen
Zbrašov Aragonithöhlen eingabe
10:00 und 14:00
Informationen
Javoříčko Höhlen eingabe
10:00 und 13:00
Informationen
Mladeč Höhlen eingabe
10:00 und 13:00
Informationen
Höhlen Na Pomezí nach Vereinbarung
Mittwoch 10:00, 12:00, 14:00 Uhr
Informationen
Höhle Na Špičáku nach Vereinbarung
Informationen
Punkva Höhlen 8:40 - 14:00
Informationen
Balcarka Höhle eingabe
9:00, 11:00, 14:00
Informationen
Katharinen Höhle eingabe
10:00, 12:00, 14:00
Informationen
Sloupsko-šošůvské Höhlen eingabe
10:00, 12:00, 13:00
Informationen
Výpustek Höhle eingabe
10:00, 12:00, 14:00
Informationen