Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Die Höhle ist offen 12.09.2019

Bozkov Dolomithöhlen 8:00 - 16:00
Informationen
Koněprusy Höhlen 8:00 - 16:00
Informationen
Chýnov Höhle 9:00 - 15:30
Informationen
Zbrašov Aragonithöhlen 9:00 - 16:00
Informationen
Javoříčko Höhlen 9:00 - 17:00
Informationen
Mladeč Höhlen 9:00 - 16:30
Informationen
Höhlen Na Pomezí 9:00 - 16:00
Informationen
Höhle Na Špičáku 9:00 - 15:30
Informationen
Punkva Höhlen 8:20 - 16:00
Informationen
Balcarka Höhle eingabe
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Informationen
Katharinen Höhle eingabe
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Informationen
Sloupsko-šošůvské Höhlen eingabe
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (lange + kurze), 16 (nur kurze Tour)
Informationen
Výpustek Höhle 9:00 - 16:00
Informationen
Höhle Na Turoldu eingabe
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Informationen