Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Die Höhle ist offen 09.11.2019

Zbrašov Aragonithöhlen geschlossen
Informationen
Punkva Höhlen 8:40 - 14:00
Informationen
Balcarka Höhle eingabe
9:00, 11:00, 14:00
Informationen
Katharinen Höhle eingabe
Informationen
Sloupsko-šošůvské Höhlen eingabe
10:00, 12:00, 13:00
Informationen
Výpustek Höhle eingabe
10:00, 12:00, 14:00
Informationen
Höhle Na Turoldu nach Vereinbarung
Informationen