Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Die Höhle ist offen 01.07.2020

Bozkov Dolomithöhlen 9:00 - 17:00
Informationen
Koněprusy Höhlen 8:00 - 17:00
Informationen
Chýnov Höhle 9:00 - 17:00
Informationen
Zbrašov Aragonithöhlen 9:00 - 17:00
Informationen
Javoříčko Höhlen 9:00 - 17:00
Informationen
Mladeč Höhlen 9:00 - 16:30
Informationen
Höhlen Na Pomezí 9:00 - 17:00
Informationen
Höhle Na Špičáku 9:00 - 16:30
Informationen
Punkva Höhlen 8:20 - 16:00
Informationen
Balcarka Höhle 8:20 - 16:30
Informationen
Katharinen Höhle 8:20 - 16:40
Informationen
Sloupsko-šošůvské Höhlen 8:20 - 16:30
um 16:30 nur kurze tour
Informationen
Výpustek Höhle 9:00 - 16:00
Informationen
Höhle Na Turoldu 9:00 - 17:00
Informationen