Show caves of the Czech Republic are open again Mehr
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněprusy Höhlen

Umgebung

Zlatý kůň

Naučná stezka Zlatý kůň - Narutlehrpfad

Beroun

die Stadt

Beroun

Městská hora – die Bären

Městská hora

Tetín

Slawische befestigte Siedlung

Tetín

Karlštejn

Die mittelalterliche Burg

Karlštejn

Svatý Jan pod Skalou

Kloster (Wallfahrtsort)

Svatý Jan pod Skalou

Solvayovy lomy

Solvayovy lomy – Solvayovy Steinbrüche

Bubovické vodopády

Wasserfälle mit Travertin

Bubovické vodopády – Wasserfälle

Žebrák

die Burg

Žebrák

Točník

die Burg

Točník

Chrustenická šachta

Chrustenická šachta – Shaft

Český kras (Böhmischer Karst)

Kotýz – Nationales Naturdenkmal

Koukolova hora – Sicht

Klonk – Nationales Naturdenkmal, geologisch interessanter Ort

Alkazar – ehemaliger Kalksteinbruch