Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Výpustek Höhle - Übersicht der Öffnungszeiten - Výpustek Höhle 2020

Monat Montag Dienstag - Freitag Wochenende
Januar geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00

eingabe

10:00, 12:00, 14:00

Februar geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00

eingabe

10:00, 12:00, 14:00

März geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00

eingabe

10:00, 12:00, 14:00

April geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

9:00 - 16:00
Mai 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Juni 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Juli 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
August 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
September eingabe

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

eingabe

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

9:00 - 16:00
Oktober geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00

9:00 - 15:00
November geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00

eingabe

10:00, 12:00, 14:00

Dezember geschlossen eingabe

10:00, 12:00, 14:00

eingabe

10:00, 12:00, 14:00

24.12.2020 - 26.12.2020 | geschlossen