Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Balcarka Höhle - Übersicht der Öffnungszeiten - Balcarka Höhle 2020

Monat Montag Dienstag - Freitag Wochenende
Januar geschlossen geschlossen geschlossen
Februar geschlossen geschlossen geschlossen
März geschlossen eingabe

9:00, 11:00, 14:00

eingabe

9:00, 11:00, 14:00

April geschlossen eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Mai 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
Juni 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
Juli 8:20 - 16:30 8:20 - 16:30 8:20 - 16:30
August 8:20 - 16:30 8:20 - 16:30 8:20 - 16:30
September eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Oktober geschlossen eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14

eingabe

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

November geschlossen eingabe

9:00, 11:00, 14:00

eingabe

9:00, 11:00, 14:00

Dezember geschlossen geschlossen geschlossen