Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Caves opened: 13.02.2018

Bozkov Dolomite Caves 9:00 - 15:00 Show more
Zbrašov Aragonite Caves tour at
10:00, 14:00
Show more
Javoříčko Caves tour at
10:00, 13:00
Show more
Mladeč Caves in agreement Show more
Na Špičáku Cave in agreement Show more
Punkva Caves 8:40 - 14:00 Show more
Sloup–Šošůvka Caves tour at
Winter tours with torch at 10:00, 12:00, 13:00
Show more
Výpustek Cave tour at
10:00, 12:00, 14:00
Show more